Novice

Zadnje Novice

  • TABORJENJE 2019
  • 12/05/2019
  • Taborjenje bo potekalo od 29. 6. 2019 do 6. 7. 2019 na tabornem prostoru na Lazah. 
Ponudba

Ponudba / Cenik

HIŠKA + piknik prostor : 60€

HIŠKA zgoranj : 30€

TABORJENJE : 100€ ( Oziroma po dogovoru )

Kontakt

Kontakt

Rod Sotočje,
taborniško društvo Nazarje-Kokarje

Zvonka Zakrajšek: 041-467-067

Taborniki Rod Sotočje Nazarje-Kokarje
 smo pričeli z dejavnostjo leta 1998. V društvu imamo prostor mladi in manj mladi iz Občine Nazarje in okolice oziroma vsi, ki jim je blizu narava in jim osnovna načela taborništva niso odveč. V dosedanjem delovanju je bil poleg redne dejavnosti v taborniških krožkih, ki sedaj potekajo na OŠ  Nazarje, poudarek na ureditvi tabornega prostora v Kokarjah, kjer se lako  srečujemo. Med letnimi počitnicami organiziramo vsakoletno taborjenje, med zimskimi pa zimovanje. Udeležujemo se delovnih in ostalih akcij na lokalni ravni. V bodoče bi želeli na taborjenjih spoznati lepote in znamenitosti Slovenije. Taborjenje v Kokarjah bi ostalo še naprej, predvsem za najmlajše, ki se prvikrat srečujejo s taborništvom. Matični tabor ima nekaj pomembnih prednosti, kot so bližina, kvalitetna prehrana, seveda cena in varnost prostora, saj v bližini ni prometnic.

Taborništvo je prostovoljno, nepolitično in vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso ali prepričanje, v skladu z namenom, načeli in metodo svetovnega skavtskega gibanja.

V začetku 20. stoletja sta taborniško gibanje zaznamovala predvsem dva pomembna moža. Prvi - Ernest Thompson Seton - je na svoji farmi v New Forku v Ameriki leta 1902 pripravil taborjenje za 42 dečkov iz soseščine. Drugi - sir Robert Baden Powell - je leta 1907 na Brownsea Islandu organiziral prvi skavtski tabor, ki se šteje za začetek skavtske organizacije.

Možne aktivnosti:

- igre z žogo (športni center - Laze),

- kopanje (Dreta -500m, Savinja – 2 km),

- jahanje, tenis (Ranč Burger, Hotel Veniše - 1,5 km),

- kolesarjenje in gorsko kolesarjenje,

- kajak, rafting (Šport center Prodnik – 7 km),

- pohodi: Čreta - 1,5 h, Dobrovlje -1,5 h (preko Črete in Dobrovelj poteka evropska pešpot), Menina - 2,5 h (visoka planota znana po flori in favni), Golte – 3 h (park planinskega cvetja), Savinjski gaj – 1 h (park cvetja),

- adrenalinski park (Kamp Menina)...

Namembnost prostora:

- Pikniki za zaključene družbe
,
- Šola v naravi,

- Kresovanje (za tabornike in vse ostale),
- Taborjenje,
- Zimovanje,
- Luč miru...